EIA Subsidie voor bedrijven

EIA Subsidie voor bedrijven

Bespaar op de investeringskosten van een warmtepomp door gebruikmaking van de EIA- Subsidie 2020 voor bedrijven.

Hoe werkt het?

Met EIA 2020 kunt u 45% (in 2018 was dit nog 54,5%) van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11% van de investeringskosten.

Wanneer kunt u profiteren van de EIA?

 • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost
 • U dient de EIA subsidieaanvraag binnen drie maanden na het verstrekken van de opdracht in

Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt EIA toepassen op kosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen. Ook voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt, vallen onder deze kosten. Voldoet een bedrijfsmiddel aan de energieprestatie-eisen, dan komen de volgende kosten in aanmerking voor de EIA subsidieregeling.

Aanschafkosten

 • Aankoopsom, inclusief kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen. Activeer deze kosten wel op de balans

Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies

 • De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u in hoofdstuk 3, bij onderdeel G

De kosten die niet in aanmerking komen zijn

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt
 • Kosten voor grond, woningen*, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties
 • Onderhoudskosten

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren.
Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok